2 Червня 2016
Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення

01 червня 2016 року у Верховній  Раді України  відбулися  парламентські слухання на тему: «Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення», у яких  взяли  участь директор коледжу Алла Гапей та заступник директора з навчальної роботи Лілія Навольська. До роботи були запрошені народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники та представники центральних органів виконавчої влади, представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, обласних, міських рад, обласних державних адміністрацій, керівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних установ, громадських організацій, роботодавці. Головними доповідачами були Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, співдоповідачами – народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський, Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень.

«Знаєте, що сьогодні називають новою глобальною валютою? Долари? Євро? Біткоїни? Ні, глобальною валютою сьогодні називають кваліфікації. Саме ті країни, у яких робиться ставка на розвиток сучасних професій мають шанси на перемогу в світі глобальної конкуренції» – відкрила свій виступ Лілія Гриневич.

Було обговорено нагальні проблеми та ймовірні шляхи їх розв’язання: структура професійної освіти, рівні професійної освіти у відповідності до Національної рамки кваліфікацій; забезпечення різнорівневого та багатоканального механізму фінансування та удосконалення системи управління професійною освітою; розвиток мережі закладів професійної освіти; підвищення якості професійної освіти; державне замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів як інструмент регулювання пріоритетних державних соціально–економічних потреб; вплив на позитивну динаміку змін контингенту студентів закладів професійної освіти; підвищення якісного забезпечення педагогічними працівниками закладів професійної освіти; модернізація матеріально–технічного забезпечення навчального процесу; нормативно–правове забезпечення участі роботодавців у реалізації завдань професійної освіти, стимулювання їх зацікавленості; реалізація принципу доступності професійної освіти, створення умов для навчання впродовж життя.

Учасники заходу дійшли висновку, що професійна освіта має бути безпосередньо пов’язана з потребами економіки держави, а її якість відповідати сучасним вимогам, адже в ринкових умовах виробництва втриматися на робочому місці зможуть лише висококваліфіковані працівники, які досконало володіють сучасною професією, можуть швидко змінювати спеціалізацію, що може стати певним гарантом їх зайнятості.

На думку промовців, світова тенденція неперервної професійної освіти (освіти впродовж життя) зумовлює необхідність цілісного розв’язання проблем розвитку трудового потенціалу, його професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, щоб дати людині належні знання, вміння та компетентності для забезпечення її гармонійної взаємодії з технологічним суспільством, що швидко розвивається.

[Not a valid template]


Тематичні теги:
Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38