2 Лютого 2017
До відома студентів! Оприлюднюємо рейтингові списки

В рамках реформи системи стипендіального забезпечення наприкінці 2016 року Урядом прийнято Постанову КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28.12.2016 р. № 1050. Установлено, що ВНЗ призначають стипендії відповідно до встановленого порядку з першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за перший семестр 2016/17 навчального року згідно з навчальними планами за відповідними спеціальностями (напрямами підготовки) та рейтингами, сформованими за середнім балом семестрового контролю.

Перед початком підбиття підсумків Педагогічна рада коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу в установленому порядку, визначила однаковий для всіх курсів і спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за результатами  семестрового контролю. Цей показник установлено в розмірі 45% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки).

Академічні стипендії студентам призначатимуться згідно з рейтингом успішності, що складений на підставі прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включені всі студенти, які навчаються за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) за виключенням тих студентів, які мали академічну заборгованість.

Тимчасові правила призначення і виплати стипендій

Наказ про Стипендіальну комісію коледжу

Рейтинговий список студентів

Список студентів, які не включені до рейтингу

Дані документи розміщуємо для ознайомлення та публічного обговорення.

03 лютого буде опублікований реєстр студентів, які отримуватимуть академічну стипендію протягом поточного семестру.


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38