2018 2017 2016
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
31 Січня 2017
Атестаційна комісія продовжила свою роботу
DSC_0117

30 січня атестаційна комісія Чернівецького коледжу дизайну та економіки знайомилась із методичними напрацюваннями педагогічних працівників, які атестуються в поточному навчальному році. Методичні матеріали педагогів були представлені як на паперових носіях, так і в електронному форматі, що відповідає сучасним вимогам до навчально-методичних матеріалів. Представлені напрацювання викладачів коледжу за міжатестаційний період стали свідченням систематичного і безперервного підвищення наукового та навчально-методичного рівня їх професійної діяльності.

Одним із аспектів професійної діяльності кожного педагога в нашому навчальному закладі є результативність навчально-методичної роботи. Для забезпечення якісної організації освітнього процесу педагогами розроблені навчально-методичні комплекси дисциплін. Комісія мала змогу переглянути матеріали для аудиторної роботи – плани-конспекти лекцій, плани семінарських і практичних занять, мультимедійний супровід занять та матеріали для організації самостійної роботи студентів – навчальні підручники та посібники, методичні рекомендації для підготовки до практичних та семінарських занять, матеріали самоконтролю з навчальних модулів, індивідуальні завдання, теми творчих робіт тощо. Представлені також методичні матеріали для оцінювання результативності навчання студентів: контрольні питання, контрольні завдання, тести для проведення поточного та підсумкового контролю тощо. Варто зазначити, що змістове навантаження представленого навчально-методичного забезпечення дисциплін відтворює логіку формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності через чітке структурування викладачами навчального матеріалу.


Тематичні теги:
Copyright © 2016
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38

echo'
tarafsiz haber porno izle
';