31 Січня 2017
Атестаційна комісія продовжила свою роботу

30 січня атестаційна комісія Чернівецького коледжу дизайну та економіки знайомилась із методичними напрацюваннями педагогічних працівників, які атестуються в поточному навчальному році. Методичні матеріали педагогів були представлені як на паперових носіях, так і в електронному форматі, що відповідає сучасним вимогам до навчально-методичних матеріалів. Представлені напрацювання викладачів коледжу за міжатестаційний період стали свідченням систематичного і безперервного підвищення наукового та навчально-методичного рівня їх професійної діяльності.

Одним із аспектів професійної діяльності кожного педагога в нашому навчальному закладі є результативність навчально-методичної роботи. Для забезпечення якісної організації освітнього процесу педагогами розроблені навчально-методичні комплекси дисциплін. Комісія мала змогу переглянути матеріали для аудиторної роботи – плани-конспекти лекцій, плани семінарських і практичних занять, мультимедійний супровід занять та матеріали для організації самостійної роботи студентів – навчальні підручники та посібники, методичні рекомендації для підготовки до практичних та семінарських занять, матеріали самоконтролю з навчальних модулів, індивідуальні завдання, теми творчих робіт тощо. Представлені також методичні матеріали для оцінювання результативності навчання студентів: контрольні питання, контрольні завдання, тести для проведення поточного та підсумкового контролю тощо. Варто зазначити, що змістове навантаження представленого навчально-методичного забезпечення дисциплін відтворює логіку формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності через чітке структурування викладачами навчального матеріалу.

no images were found


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38