13 Травня 2017
Інноваційна діяльність педагогів представлена на виставці-презентації

Вища освіта покликана своїм фаховим призначенням ініціювати новаторські, інноваційні підходи, які відповідали б на виклики сьогодення та узгоджувалися з перспективами майбуття. З метою презентації освітніх матеріалів і досвіду, обговорення аспектів впровадження сучасних технологій і методик в освітній процес та конструктивного спілкування педагогів 12 травня в Чернівецькому коледжі дизайну та економіки відбулась виставка-презентація «Педагогічні досягнення-2017».

Загальновідомо, що ефективність підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі залежить від системи інноваційних методів організації освітнього процесу та новітніх педагогічних технологій, що дають можливість, з одного боку, показати студентам “світ в цілому”, подолавши дисциплінарну розрізненість наукового знання, а з іншого – звільнений за рахунок цього навчальний час використовувати для повноцінного здійснення профільної диференціації у навчанні. Перетворення в будь-яких системах, особливо в складних освітніх системах повинно починатися з пріоритетного інноваційного вдосконалення принципів організації освітнього процесу, формування і реалізації процесів інноваційного розвитку на всіх ієрархічних рівнях навчального закладу.

Представлені на виставці навчально-методичні матеріали педагогічних працівників висвітлювали інноваційну діяльність викладачів за окремими напрямами.

Інноватика методичної роботи учасників кожної предметної (циклової) комісії була представлена презентаційними слайд-шоу та друкованими методичними матеріалами, які аргументували практичний аспект використання новацій в методичній роботі педагога. Вдале використання педагогами інноваційних технології та методик в навчальному процесі підтверджено відповідними напрацюваннями та статтями у фахових виданнях. Представлені для перегляду матеріали інноваційної моделі дослідно-експериментальної роботи педагогів свідчать про високоінтелектуальний рівень досліджень.

Викладачі коледжу активно застосовують в своїй освітній діяльності інформаційно-комунікаційні технології навчання на основі використання потенційних можливостей мережі Інтернет. Педагоги презентували на виставці персональні сайти, блоги, навчальні середовища з використанням хмарних технологій для зберігання файлів та роботи з ними. Змістовно та цілісно були представлені інноваційні дидактичні засоби навчання, зокрема електронні підручники, smart-інтерактивні посібники, таблиці, схеми, відеофільми, мультимедійні навчальні курси, що сприяють успішному та ефективному викладанню навчальних дисциплін в коледжі.

Інноватика співпраці освіти з виробництвом представлена можливостями інтерактивного використання нормативної бази для підвищення якості виконання студентами програми практики.

Для всебічного сприяння розвитку обдарованої студентської молоді, формування творчої особистості, як свідчать методичні напрацювання, викладачі використовують новітні методи роботи та психолого-педагогічні інструментарії, а саме творчі експрес-тренінги, квести, активну диференціацію навчання.

Інноваційна діяльність педагогів Чернівецького коледжу дизайну та економіки надає можливість покращення якості освітніх послуг і удосконалення організації навчання, наповнює зміст освіти моральними та духовними цінностями, особистісним сенсом, внаслідок чого підвищується рівень якості випускників та імідж навчального закладу.

 

no images were found


Тематичні теги:
Copyright © 2016 - 2021
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
+ 38 (0372) 57-34-09, 57-35-28, 52-47-51, 52-73-00 collegeofdesign.cv@gmail.com
Приймальна комісія ЧКДЕ + 38 (0372) 52-57-38